Redukcja kosztów

Mimo, że działalność marketingowa często kojarzy się z wydawaniem budżetów, to jednak w ramach swojej działalności wielokrotnie prowadziłam takie projekty, które pozwalały je oszczędzać firmom, dla których pracowałam:

W firmie eTel wdrożyłam elektroniczny billing oparty o systemy CRM i billingowy, który wyeliminował billing papierowy, co zmniejszyło koszty druku oraz przesyłek pocztowych. Ponadto wielokrotnie wykryłam błędy w systemie CRM i billingowym, co nie naraziło firmy na straty.

 W Netii wdrażając program lojalnościowy ‚Netia dla Ciebie’ skierowany do 250.000 klientów wdrożyłam rozwiązanie komunikacji z klientami oparte na systemach IVR, CRM i billingowym, które pozwoliło zmniejszyć koszty obsługi telefonicznej klientów o ok. 70%.

W firmie Polcard opracowałam strukturę kosztów terminali i na ich podstawie przygotowałam nowe cenniki poprawiające przychodowość firmy.

W Hays Poland nawiązałam współpracę z kilkunastoma serwisami internetowymi polegającą bezpłatnej publikacji ogłoszeń o pracę, pobieranych ze strony www.hays.pl w sposób automatyczny z wykorzystaniem kanałów RSS feed i plików XML, dzięki czemu firma zyskała większy zasięg w dotarciu do kandydatów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ponadto dzięki moim działaniom promocyjnym w ciągu roku oglądalność strony www wzrosła o ponad 100%, a liczba nadsyłanych aplikacji na jedno stanowisko wzrosła o ponad 400%. Renegocjowałam też długoterminowe kontrakty z kluczowymi partnerami zyskując w tej samej cenie bardziej bogatą ofertę lub zyskiwałam obniżki cenowe, co pozwoliło zaoszczędzić koszty o ok. 15%.