Public relations

Wiedzę z zakresu public relations zgłębiałam na Studiach Podyplomowych organizowanych przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH, które zgromadziło świetną kadrę praktyków i naukowców. Pracę dyplomową pt. „Rola public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową” obroniłam z wyróżnieniem.

W mojej pracy wielokrotnie zajmowałam się działaniami PR i byłam odpowiedzialna za kontakty z mediami, opracowywanie informacji prasowych, monitoring mediów, inicjowanie działań budujących pozytywny wizerunek firmy. Reprezentując firmę uczestniczyłam w programach telewizyjnych oraz w organizowanych spotkaniach prasowych z dziennikarzami.

W firmach eTel, Polcard, Hays Poland jako osoba odpowiedzialna za public relations i kontakty z mediami:

  • inicjowałam kontakty z dziennikarzami,
  • rozbudowałam bazę mediów, która liczyła ponad 300 dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, lokalnych, branżowych, ale też zagranicznych,
  • w celu pozyskania nowych kontaktów oraz sprawnej komunikacji stworzyłam koncepcję internetowego Centrum Prasowego oraz wdrażałam system do e-mailingu,
  • wspierałam zarząd  i kierownictwo firmy w prezentowaniu się w mediach i kreowaniu wizerunku ekspertów,
  • prowadziłam stały monitoring mediów, by na bieżąco móc reagować na ewentualne niekorzystne informacje i niwelować negatywny przekaz,
  • stworzyłam program „Wracaj do Polski” skierowany do Polaków na emigracji rozważających powrót do kraju. Budował on wizerunek firmy dbającej o ważne problemy społeczne i cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno mediów, jak i grupy docelowej,
  • wdrażałam intranet w podległych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w: Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
W latach 2007 – 2010 prowadziłam własną firmę Public Relations: More than Marketing.

Moje aktywne zainteresowanie dziennikarstwem i współpraca jako niezależny dziennikarz z redakcjami magazynów i portali internetowych, pozwala mi lepiej rozumieć pracę dziennikarzy. Dzięki temu dużo skuteczniej potrafię realizować działania PR.