Jak NIE popełniać błędów w CV

Jak NIE popełniać błędów w CV

Napisanie dobrego CV jest sztuką. Wiele poradników uczy, jak to zrobić, ale zapominają o radach, czego absolutnie nie powinno się robić z tym dokumentem.Błędy w tworzeniu curriculum vitae można podzielić na cztery główne grupy. Pierwsza z nich to wykroczenia przeciw pisowni. Drugą, najistotniejszą, są błędy merytoryczne, czyli brak niektórych informacji, ich nadmiar lub niewłaściwa prezentacja. Do trzeciej grupy grzechów w CV należy forma, czyli wygląd dokumentu. Ostatni moment, w którym można popełnić grzech wobec CV, to etap wysyłki.

Język
Ta grupa błędów świadczy nie tylko o nieznajomości języka, ale także o nieumiejętności korzystania z narzędzi, które pomogą je wyeliminować. Literówki i błędy ortograficzne mogą się pojawić w każdym tekście. Dla własnego dobra warto wyrobić sobie nawyk korzystania z zainstalowanych w edytorach tekstów słowników. Czasem pojawia się słowo, które mylnie poprawił nasz program komputerowy – wtedy należy wyłączyć opcję automatycznego zamieniania słów. Nieodzowne jest kilkakrotne przeczytanie dokumentu, aby wyłapać wszystkie błędy, także te stylistyczne. Dokument warto wydrukować, bo na papierze łatwiej znaleźć pomyłki.

 

Treść
Łukasz Radzikowski, business manager z agencji doradztwa personalnego Reed Employment, podaje ogólne zasady przygotowywania merytorycznej zawartości CV: CV musi zawierać cztery główne elementy: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz znajomość języków obcych i narzędzi IT. W wykształceniu piszemy o kierunku studiów i uzyskanym stopniu naukowym – np. magister prawa. Bardzo istotne jest, aby w doświadczeniu zawodowym zawrzeć nie tylko nazwę pracodawcy i stanowisko, ale również wypunktować zakres obowiązków, bo to właśnie on pokazuje, co naprawdę umiemy. Znajomość języków określamy jasno: biegła, komunikatywna, podstawowa. Podobnie piszemy o umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

Rozpatrzmy każdy z tych elementów. W danych osobowych musi się znaleźć aktualny numer telefonu. Nawet jeśli wysyłasz CV e-mailem, to jego adres powinien się znaleźć w CV, bo dokument często jest zapisywany na dysku lub w bazie danych.
W CV nie trzeba podawać pełnego adresu domowego – można wpisać tylko nazwę miejscowości. Jeśli jest ona inna niż miejsce pracy – wyjaśnij w liście motywacyjnym, że myślisz o przeprowadzce. Nie musisz też podawać daty urodzenia i dołączać zdjęcia – są to dane wrażliwe objęte przepisami kodeksu pracy o dyskryminacji ze względu na wiek lub rasę. Gdy zdecydujesz się zamieścić datę urodzenia, możesz wpisać tylko rok. W przypadku zdjęcia pamiętaj, by było profesjonalne i nie wysyłaj tego z wakacji pod palmą lub z imprezy.

Prezentując wykształcenie i doświadczenie, należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia edukacji czy stosunku pracy. Podawaj zawsze pełną nazwę szkoły lub pracodawcy. Nie każdy musi wiedzieć, co oznacza czteroliterowy skrót nazwy uczelni. W pracy zawodowej nie wystarczy podanie nazwy firmy, podaj w kilku słowach zakres jej działalności lub branżę, np. firma logistyczna, a następnie swoje stanowisko lub nazwę działu, w którym pracowałeś.

Uważaj na korzystanie z gotowych formularzy CV, w których wymienione są języki. Wykreśl wszystkie, których nie znasz. Nigdy nie pisz: „angielski – znam (podaj jak dobrze!), niemiecki – nie znam”. CV to dokument eksponujący, co potrafisz, a nie czego nie umiesz!

W części nieobowiązkowej CV, jaką są zainteresowania, warto podać ciekawe hobby, ale unikaj sztampowego pisania o kinie lub sztuce, zwłaszcza gdy niewiele o nich wiesz – na spotkaniu z pracodawcą możesz być o to zapytany. Nie pisz też czegoś, co cię skompromituje, np. że interesujesz się seksem – niestety takie informacje nie są rzadkością.

Życiorys zakończ klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wygląd
Warto poświęcić czas na to, by CV było przejrzyste, miało dobrze sformatowane czcionki, wyraźnie podzielone bloki informacyjne. – Ludzie są wzrokowcami, zatem CV powinno być czytelne i estetyczne. Poszczególne punkty powinny być odpowiednio rozplanowane, rozdzielone i nigdy w formie rozwlekłych opisów. Jeśli doświadczenie jest duże, to dokument może zająć kilka stron. To, że CV ma mieć jedną stronę, jest mitem pochodzącym z czasów, gdy CV przesyłano pocztą, a nie mailem. Unikaj tabelek i grafik, które utrudniają zapisywanie dokumentu do baz danych – mówi Łukasz Radzikowski.

Wysyłka
To ostatni, ale nie najmniej ważny krok. Adres e-mailowy, z którego wysyłasz aplikację, nie może być frywolny, typu: piekna_lola@buziaczek.pl. Ma on jednoznacznie określać osobę przysyłającą aplikację, więc najlepiej, jeśli będzie to alias złożony z imienia i nazwiska. Warto zwrócić uwagę na to, że bezpłatne konta pocztowe w popularnych portalach (np. Interia.pl, WP.pl, O2.pl) dodają do wysyłanej wiadomości treści reklamowe, nie zawsze licujące z ubieganiem się o pracę, np. „Zobacz gorące laski w 3D”. Do celów wysyłki aplikacji załóż skrzynkę niedołączającą takich treści – np. w Gmail.com.

Kaja Zielonka, specjalista ds. rozwoju kadr, radzi: Odpowiadając na ogłoszenie, zawsze sprawdź, czy w dokumentach i treści e-maila podajesz prawidłową nazwę stanowiska oraz nazwę firmy. Jeśli piszesz do firmy rekrutacyjnej dającej ogłoszenie w imieniu swojego klienta, nie pisz na początku maila: „Obserwując Państwa firmę od dłuższego czasu, chciałbym mieć możliwość podjęcia pracy w tak znakomitym przedsiębiorstwie produkcyjnym?” – to dowodzi, że nie sprawdzasz informacji o firmie ogłaszającej poszukiwania. I nie wysyłaj CV masowo, bez ukrywania adresów odbiorców. Nawet jeśli aplikujesz na wiele stanowisk, wyślij każdemu indywidualnie e-mail z aplikacją.

Artykuł można wykorzystać do przedruków po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich. W takim wypadku muszą być wymienione dane o źródle publikacji oraz autorze. Podpis do tekstu powienien wyglądać następująco:Tytuł: Jak NIE popełniać błędów w CV
Autor: Ewelina Kitlińska,
www.kitlinska.pl
Źródło: Gazeta Studencka nr 04/2009