Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest obwarowane różnymi warunkami formalno ? prawnymi. Są to na szczęście przepisy klarowne i nie budzą wątpliwości, co do ich interpretacji. Warto pamiętać, że żegnając się z pracodawcą, nie warto palić za sobą mostów. Przecież nie wiadomo, czy kiedyś nie przyjdzie nam wchodzić znów do tej samej rzeki.

Dokument wypowiedzenia

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą chcieć się pożegnać z drugą stroną. Wtedy jedna ze stron składa drugiej dokument wypowiedzenia. W tym trybie można rozwiązać umowy o pracę:

– na czas nieokreślony
– na czas próbny
– na czas określony, ale tylko wówczas, gdy okres zatrudnienia jest dłuższy niż 6 miesięcy i gdy w umowie o pracę została zawarta klauzula o możliwości rozwiązanie jej w takim trybie.

Dokument wypowiedzenia powinien on zawierać:
– dane pracownika
– dane pracodawcy
– datę
– treść oświadczenia, np. „wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu xxxxxx, ze skutkiem na dzień (tu podajemy termin ostatniego dnia pracy wyliczonego zgodnie z okresem wypowiedzenia)”.

Pracodawca wypowiadając umowę na czas nieokreślony ma dodatkowo obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia. Nie może ona być określona w sposób ogólny. Pracownik musi wiedzieć, co jest konkretną przyczyną zwolnienia. Ponadto zatrudniający musi w wypowiedzeniu zawrzeć informację o prawie do odwołania się pracownika do sądu.

Okres wypowiedzenia

Aby przeczytać ten artykuł w całości, musisz wykupić płatny dostęp. Po zapłacie będziesz miał dostęp z tego komputera do naszych wszystkich treści przez 7 dni.
Zapłać kartą lub eprzelewem. W tej opcji zakup będzie Cię kosztował 5.00 złotych (z podatkiem VAT)
Możesz także zapłacić wysyłając SMS o treści AP.TEKST1 pod numer 71068 (koszt jednego smsa: 1.23 PLN z VAT), a następnie w pole poniżej musisz wprowadzić kod otrzymany smsem zwrotnym:


Usługa płacenia SMSem dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play i obsługiwana jest przez Dotpay.
Regulamin | Składanie reklamacji | Kontakt z właścicielem strony