Wypalenie polskiego menedżera

Sytuacja gospodarcza Polski ulega stopniowo poprawie, ale cena kryzysu i tak jest wysoka. To czas, w jakim polscy menedżerowie musieli stawić czoła wyzwaniu. Wymogi stawiane przez pracodawców wiążące się z większym nakładem pracy, często za niższą płacę, bez premii i podwyżek oraz w stałej obawie o utratę pracy, spowodowały u wielu z nich wypalenie zawodowe. Jak pokazują wyniki badania Talent Club, to wszystko sprzyja zmniejszeniu efektywności pracy.

Czas kryzysu nie jest łatwy dla polskich menedżerów. Presja na osiągnięcie dobrych wyników ze strony pracodawców, przejęcie obowiązków po zwolnionych kolegach, niechętne akceptowanie urlopów, zgodnie z wynikami badań Talent Club „Polski menedżer czasów kryzysu”, skutkują wypaleniem zawodowym i frustracją. To z kolei prowadzi nie tylko do obniżenia efektywności pracy, ale również do zaburzeń funkcjonowania organizmu czy depresji. 

Według badań Talent Club, tylko 23% menedżerów pracuje ze 100 procentową efektywnością. Zaś ponad połowa badanych określiła ją na poziomie 60-70%. Z badania wynika również, że zwiększenie efektywności pracy przy zachowaniu takich samych zasobów ludzkich, czasowych i finansowych jest w czasach kryzysu największym wyzwaniem dla menedżerów. Niższą wydajność pracy spowodowaną stresem i wypaleniem zawodowym potwierdzają również badania prowadzone na około 10 tys. osób przez zespół prof. Bassam Aouil, psychologa z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wynika z nich, że 25% pracowników jest wypalonych zawodowo, a kolejnym grozi wypalenie. Przyczyn tego zjawiska jest kilka, ale do głównych należą przede wszystkim stres przed zwolnieniem lub pogarszające się warunki pracy.

W czasach spowolnienia gospodarczego od polskich menedżerów wymaga się też elastyczności w podejściu do problemu oraz umiejętności zarządzania ludźmi, rozumianej jako sprawiedliwe delegowanie obowiązków, wykorzystywanie pracy zespołowej oraz dbanie o relacje między pracownikami. W wyniku zaniedbań czy też braku powyższych cech, frustracja rodzi się także w nieumiejętnie zarządzanym zespole pracowników. A wyniki innych badań przeprowadzonych w ramach programu Talent Club, w których firma Extended DISC zmierzyła poziom stresu wśród osób aktywnych zawodowo wskazują, że Polacy i tak już są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie.

„Jak wykazały nasze badania, firmy przeprowadzają redukcję kosztów działalności na dużą skalę.
Nie kierują się przy tym dobrem pracowników, a taka postawa na dłuższą metę okazuje się dość krótkowzroczna. Inwestycje w szkolenia, coaching i zarządzanie karierą pracowników szlifuje ich umiejętności funkcjonowania w kryzysie” – powiedział Marek Smolarz, Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która stworzyła platformę www.talentclub.pl. Firmy powinny również pamiętać o budowaniu swojego wizerunku pracodawcy na rynku. Informacje o nieprzemyślanych decyzjach personalnych w przyszłości będą przeszkodą w przyciągnięciu do pracodawcy dobrych pracowników. Nie można również zapominać o budowaniu marki. Obcinanie kosztów na stanowiskach w działach marketingu niekorzystnie wpływa na długofalowe realizowanie strategii funkcjonowania marek pracodawcy na rynku.

Wypalenie zawodowe kadry kierowniczej w Polsce może być dużym  zagrożeniem dla kondycji finansowej organizacji. Rozwiązanie tego stanu leży w dużej mierze w zmniejszeniu kosztów pracy, biurokracji oraz uelastycznienia przepisów prawa pracy. Jednak, jak rekomendują członkowie Talent Club, zmiany można zacząć od siebie. „Rekomendowałbym zarządom firm regularne badania klimatu organizacyjnego i wdrażanie działań naprawczych w ich organizacjach, które poprawią ten klimat, a w konsekwencji obniżą koszty nadmiernej absencji, czy rotacji pracowników. W dużych organizacjach oszczędności płynące z takich działań mogą sięgać milionów złotych.” – powiedział Romeo Grzębowski z firmy Extended DISC, partnera programu Talent Club.

 

Dane statystyczne pochodzą z raportów „Polski menedżer w czasach kryzysu” oraz „Polski Menedżer 2009” opracowanych na podstawie badań prowadzanych przez Talent Club.

Artykuł dostepny do przedruku wyłącznie odpłatnie.
Podpis do tekstu musi wyglądać następująco:

Tytuł: Wypalenie polskiego menedżera
Autor: Ewelina Kitlińska

Aby przeczytać ten artykuł w całości, musisz wykupić płatny dostęp. Po zapłacie będziesz miał dostęp z tego komputera do naszych wszystkich treści przez 7 dni.
Zapłać kartą lub eprzelewem. W tej opcji zakup będzie Cię kosztował 5.00 złotych (z podatkiem VAT)
Możesz także zapłacić wysyłając SMS o treści AP.TEKST1 pod numer 71068 (koszt jednego smsa: 1.23 PLN z VAT), a następnie w pole poniżej musisz wprowadzić kod otrzymany smsem zwrotnym:


Usługa płacenia SMSem dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play i obsługiwana jest przez Dotpay.
Regulamin | Składanie reklamacji | Kontakt z właścicielem strony